ការធានា៖ វិញ្ញាបនប័ត្រ ១២ ខែ: អាយអេសអូ
ទេ OE: 04000-32528   ម៉ូដែលរថយន្ត:សម្រាប់ Prius   ធាតុ៖ម៉ាស៊ីនបូមទឹក
ការអនុវត្តម៉ាស៊ីនបូមទឹក៖អាចទុកចិត្តបាននិងប្រើប្រាស់បានយូរ
ការវេចខ្ចប់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកការវេចខ្ចប់ម៉ាក
ស្ថានភាពម៉ាស៊ីនបូមទឹក៖ម៉ាក​ថ្មី
លក្ខណៈពិសេសបូមទឹកគុណភាពខ្ពស់តម្លៃទាប
ប្រភេទអាជីវកម្មបូមទឹកលក់ដុំ
ម៉ាស៊ីនបូមទឹកដែលមានគុណភាព ១០០% ត្រូវបានសាកល្បង៖ត្រូវហើយ
ភាពជឿជាក់នៃស្នប់ទឹក៖ត្រូវហើយ
លេខម៉ូដែល៖លេខកូដម៉ាស៊ីន G9020-47031: P96352648