បញ្ចូលម៉ាស៊ីនបូមទឹក A2742000107 2742000207 2742000256 70517165 7051716505

A2742000107 2742000207 2742000256 70517165 7051716505. សម:

 

កំណត់ចំណាំ
ព័ត៌មានលម្អិតផ្នែកសំខាន់ៗ
ធ្វើគំរូឆ្នាំវ៉ារ្យ៉ង់រាងកាយប្រភេទម៉ាស៊ីន
ឆ្នាំគំរូចាប់ពី៖ ១០/២០១៥Mercedes-Benzជីខេ2015X២៥៣ [២០១៥-២០១៩] រថយន្តប្រភេទ SUVរថយន្តប្រភេទ SUV២៥០ ៤ ម1991ccm 211HP 155KW (សាំង)
ឆ្នាំគំរូចាប់ពី៖ ១០/២០១៥Mercedes-Benzជីខេ2016X២៥៣ [២០១៥-២០១៩] រថយន្តប្រភេទ SUVរថយន្តប្រភេទ SUV២៥០ ៤ ម1991ccm 211HP 155KW (សាំង)
ឆ្នាំគំរូចាប់ពី៖ ១០/២០១៥Mercedes-Benzជីខេ2017X២៥៣ [២០១៥-២០១៩] រថយន្តប្រភេទ SUVរថយន្តប្រភេទ SUV២៥០ ៤ ម1991ccm 211HP 155KW (សាំង)
ឆ្នាំគំរូចាប់ពី៖ ១០/២០១៥Mercedes-Benzជីខេ2018X២៥៣ [២០១៥-២០១៩] រថយន្តប្រភេទ SUVរថយន្តប្រភេទ SUV២៥០ ៤ ម1991ccm 211HP 155KW (សាំង)
ឆ្នាំគំរូចាប់ពី៖ ១០/២០១៥Mercedes-Benzជីខេ2019X២៥៣ [២០១៥-២០១៩] រថយន្តប្រភេទ SUVរថយន្តប្រភេទ SUV២៥០ ៤ ម1991ccm 211HP 155KW (សាំង)
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 180 (២០៥.០៤០)សាឡនប្រេងឥន្ធនៈ03/2014បើកអរ16156115
ឆ្នាំគំរូដល់៖ ០៩/២០១៥
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 300 (២០៥.០៤៨)សាឡនប្រេងឥន្ធនៈ09/2015បើកអរ16245180
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 350 e (205.047)សាឡនប្រេងឥន្ធនៈ / អេឡិចត្រូ02/2015បើកអរ16211155
MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205) C 350 e (205.047)សាឡនប្រេងឥន្ធនៈ / អេឡិចត្រូ02/2015បើកអរ16279205
ម៉ូដែល MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 160 (២០៥.២៤៤)អចលនៈទ្រព្យប្រេងឥន្ធនៈ04/2015បើកអរ1612995
ម៉ូដែល MERCEDES-BENZ C-CLASS T-Model (S205) C 180 (២០៥.២៤០)អចលនៈទ្រព្យប្រេងឥន្ធនៈ09/2014បើកអរ16156

ស្តង់ដារតេស្ត៍ម៉ាស៊ីនបូមទឹកអេឡិចត្រូនិចដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនរបស់យើងគឺតេស្តជីវិតតឹងរឹងផ្ទុកការធ្វើតេស្តស្ថានភាពផ្លូវសីតុណ្ហាភាពខ្ពស់និងការធ្វើតេស្តសីតុណ្ហភាពទាបតេស្តតឹងខ្យល់ការរំញ័ររំញ័រការធ្វើតេស្តសំលេងរំខានតេស្ត EMC និងវិញ្ញាបនប័ត្រ CE

ពិធីសារនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងគឺពិតជាដូចគ្នានឹងរោងចក្រដើមដែរដែលអាចដឹងអំពីមុខងារនៃបទបញ្ជាល្បឿនលឿន។ កុំព្យូរទ័រធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៃរោងចក្រដើមអាចត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពបទបញ្ជាល្បឿនពិតនៃម៉ាស៊ីនបូមទឹក (បង្ហាញថាម៉ាស៊ីនបូមទឹកនិងអេកូស្ថិតនៅក្នុងទំនាក់ទំនងឥតខ្ចោះបើមិនដូច្នេះទេល្បឿនបូមពេលវេលាមិនអាចត្រូវបានត្រួតពិនិត្យទេ) និងផ្តល់ជូន។ រយៈពេលធានារយៈពេល ១២ ខែគិតចាប់ពីថ្ងៃចែកចាយ។

វាត្រូវបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឱ្យអតិថិជនប្រើការរបឆាមងនឹងកមនកដើមរបស់ BMW ឬការរបឆាមងនឹងកមនកគុណភាពដូចគ្នានៅពេលដែលជំនួសម៉ាស៊ីនបូមទឹកអេឡិចត្រូនិច ការប្រើប្រាស់ថ្នាំសំលាប់មេរោគខ្សោយនឹងប៉ះពាល់ដល់អាយុកាលសេវាកម្មរបស់ម៉ាស៊ីនបូមទឹកអេឡិចត្រូនិច។